Step 2 เสื้อบังทรง

เสื้อบังทรงของวาโก้มีด้วยกัน 2 รูปแบบ คือ เสื้อกล้ามครึ่งตัวเพื่อรองรับสรีระทรวงอกที่เริ่มขยายตัวมากขึ้น และเสื้อบังทรงกึ่งยกทรงช่วยรองรับเต้าทรง และฐานทรงที่ขยายตัว