Step 3 เสื้อยกทรงไม่มี/มีโครง

เสื้อยกทรงสำหรับเด็กของวาโก้มีด้วยกัน 2 รูปแบบ คือ แบบไม่มีโครงเพื่อรองรับเต้าทรงที่เริ่มเห็นเด่นชัด และแบบมีโครงเพื่อประคับประคองทรวงอกที่ขยายตัวชัดเจน