รายละเอียดร้าน

更新信息 19/07/2019

Beauty Inside ผู้หญิง...สวยที่สุดจากข้างใน "ความงดงามจากภายใน ส่งผลความงดงามภายนอก" วาโก้ยึดถืออย่างจริงจังมาตลอดคือ เรือนร่างของหญิงสาวประกอบไปด้วยสองส่วนเสมอคือ ร่างกาย และจิตใจ ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นของวาโก้ จึงไม่เน้นเพียงที่ความสวยงามของรูปทรงเท่านั้น หากยังต้องสบายและช่วยให้เกิดสุขภาพที่ดีตามมาอีกด้วย