ข่าวประชาสัมพันธ์

ปรับปรุงล่าสุด 29/03/2563
ยิ่งช้อป ยิ่งลด!

ยิ่งช้อป ยิ่งลด!

  •  27 มีนาคม 2562

More shop More discount...ยิ่งช้อปยิ่งลด

ลดทันที 300 บาท เมื่อช้อปครบ 2,500 บาท(สุทธิ)

ลดทันที 700 บาท เมื่อช้อปครบ 3,500 บาท(สุทธิ)

ลดทันที 1,200 บาท เมื่อช้อปตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป(สุทธิ)

ตั้งแต่วันที่ 1-31 มี.ค. 2563 เท่านั้น!