ปรับปรุงล่าสุด 11/11/2562

Step 1 เสื้อกล้ามตัวยาว

เสื้อกล้ามตัวยาว เพื่อปกปิดบริเวณทรวงอกที่เริ่มเปลี่ยนแปลง