ปรับปรุงล่าสุด 13/07/2563

Step 1 เสื้อกล้าม

เสื้อกล้ามตัวยาวและครึ่งตัว เพื่อปกปิดบริเวณทรวงอกที่เริ่มเปลี่ยนแปลง