คะแนนของร้านค้า

คะแนนเฉลี่ยของร้าน:

Rank A

เฉลี่ยจาก 1695 คน

คุณภาพของสินค้า
8.79
ความรวดเร็วในการจัดส่ง
7.63
การบริการ/อัธยาศัย
7.98
ข้อมูลสินค้าครบถ้วน
8.41

รางวัลที่ได้รับ

ยอดขาย Lv 9/9
จำนวนลูกค้า Lv 9/9

เลือกภาษา