คะแนนของร้านค้า

คะแนนเฉลี่ยของร้าน:

Rank A

เฉลี่ยจาก 2067 คน

คุณภาพของสินค้า
8.85
ความรวดเร็วในการจัดส่ง
7.84
การบริการ/อัธยาศัย
8.09
ข้อมูลสินค้าครบถ้วน
8.52

รางวัลที่ได้รับ

ยอดขาย Lv 9/9
จำนวนลูกค้า Lv 9/9

เลือกภาษา