รายละเอียดร้าน

ปรับปรุงล่าสุด 15/06/2562
Beauty Inside ผู้หญิง...สวยที่สุดจากข้างใน
"ความงดงามจากภายใน ส่งผลความงดงามภายนอก" วาโก้ยึดถืออย่างจริงจังมาตลอดคือ
เรือนร่างของหญิงสาวประกอบไปด้วยสองส่วนเสมอคือ ร่างกาย และจิตใจ
ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นของวาโก้ จึงไม่เน้นเพียงที่ความสวยงามของรูปทรงเท่านั้น
หากยังต้องสบายและช่วยให้เกิดสุขภาพที่ดีตามมาอีกด้วย