ความคิดเห็นของลูกค้า

ความคิดเห็นล่าสุดของลูกค้าที่มีต่อร้าน

คะแนนจากแบบสอบถาม

Rank Grade A เฉลี่ยจาก 1,109 คน
  • คุณภาพของสินค้า8.73
  • ความรวดเร็วในการจัดส่ง7.26
  • การบริการ/อัธยาศัย7.85
  • ข้อมูลสินค้าครบถ้วน8.21

รางวัลที่ได้รับ

9 ยอดขาย Lv 9/9
9 จำนวนคนเข้าร้าน Lv 9/9
9 จำนวนลูกค้า Lv 9/9